วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สักครั้งในชีวิตที่ลูกมหาฯ ต้องได้เป็น "วิทยากรพี่เลี้ยง ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่"คุณยังจำภาพแห่งความประทับใจเหล่านี้ได้หรือไม่ ?
คุณยังจำกิจกรรมที่เหล่าวิทยาพี่เลี้ยงจัดให้กับคุณหรือไม่ ?
คุณยังจำการแสดงที่เหล่าวิทยากรพี่เลี้ยงมอบเป็นของขวัญให้คุณหรือไม่ ?
คุณยังจำคำมั่นสัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่ เพื่อนที่ดีของผองเพื่อน ศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ และเป็นลูกมหาวชิราวุธที่ดีต่อองค์สมเด็จพ่อหรือไม่ ?
และท้ายที่สุดคุณยังจำพิธีบายศรีสู่ขวัญอันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุ่มเทจัดขึ้นเพื่อรับขวัญให้กับชะเมาช่อใหม่เช่นคุณหรือไม่ ?

ไม่ว่าคุณจะตอบว่า จำได้หรือไม่
เราขอเชิญชวนให้คุณย้อนรำึลึกถึงวันวานอันอบอุ่นผ่านภาพถ่ายและวิดีโอที่รวบรวมไว้มากมาย

และถ้าคุณมีเวลาสิ่งหนึ่งที่อยากรบกวนให้ได้กดเข้าไปชมกัน นั่นคือ

ภาพยนตร์ เรื่อง บันทึกน้ำเงิน - ขาว เล่มที่ 2 ตอน เพื่อนกัน ความฝัน โรงเรียน

เพราะนี่ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิง 2 คน ที่ตั้งใจว่า อยากช่วยเหลืองานโรงเรียน อยากเป็นคณะกรรมการนักเรียน และสักครั้งหนึ่งอยากเป็น "วิทยากรพี่เลี้ยง ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนข้าใหม่" เพราะเมื่อวันที่เธอได้เป็นน้องใหม่ เธอประทับใจอย่างไม่มีวันลืม จนทำให้อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้กลับไปให้รุ่นน้อง ได้รู้สึกผูกพันและรักสถาบันที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ เหมือนที่เธอและเหล่าวิทยากรพี่เลี้ยงทุกคนได้รู้สึกตลอดมา

ภาพเหตุการณ์ในหนังสั้นเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้น 30 % และผสมผสานกับเหตุการณ์จริง 70 % โดยภาพทั้งหมดจะร้อยเรื่องราวประกอบบทเพลงเพราะๆ ของโรงเรียนที่ล้วนถูกแต่งขึ้นจากความผูกพันกับค่ายปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่นั่นเอง

บันทึกน้ำเงิน - ขาว เล่มที่ 2 
ตอน เพื่อนกัน 
บันทึกน้ำเงิน - ขาว เล่มที่ 2 
ตอน ความฝัน
บันทึกน้ำเงิน - ขาว เล่มที่ 2 
ตอน โรงเรียน
บันทึกน้ำเงิน - ขาว เล่มที่ 2 
ตอนจบ
แสดงนำโดย 
วิสสุตา บุญมรกต
อังคณา ทองเรือง
ศิริพร ผลใหม่
ก้องภพ นาคปาน

ร่วมแสดงโดย
ณัฐวรรณ สุวรรณโณ/ ธานินทร์ อินทองคง/ นวกัณฑ์ อุบล/ ศักดินา อัครเสนากุล
กัณฐิกา เอื้อนุกูลพงษ์/ จรรยธร บิลพัฒน์/ อุไรวรรณ ชูสง/ ชิษณุพงศ์ กาญจนกนก

สร้างสรรค์โดย ครูศิษฐวุฒ จันทรกรานต์ และทีมกล่ิองใบใหญ่ภาพยนตร์
.